* Kod Pixel

W zakresie naszych usługznajduje się ubezpieczenie komunikacyjne, które w Warszawie i okolicach oferujemy osobom fizycznym i prawnym. Doradcy Financial Partners zaproponują najlepszą ofertę polis OC, AC i NNW dla posiadaczy pojazdów lądowych, powietrznych, żeglugi morskiej i śródlądowej. Przewoźnikom oferujemy produkty finansowe typu cargo obejmujące szkody powstałe w transporcie krajowym i międzynarodowym. 

Ubezpieczenia komunikacyjne – trochę statystyki

W latach 2010-2020 Polacy zapłacili łącznie 194 mld zł składki przypisanej brutto w poszczególnych grupach ubezpieczeniowych (zob. tabela 1).

20102011201220132014201520162017201820192020
12,714,214,413,613,313,918,222,523,523,623,4
Źródło: PIU

Największy udział mają polisy OC, które chronią osoby poszkodowane przez pojazd podmiotu, który zawarł umowę z zakładem ubezpieczeniowych. W 2020 roku ich udział wyniósł 62%.

Z danych PIU wynika, że w latach 2010-2020 towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły z tytułu zawarcia umowy OC, AC i NNW odszkodowania i świadczenia w wysokości 124 mld zł (tabela 2).

20102011201220132014201520162017201820192020
8,79,08,78,89,510,912,213,113,915,014,5
Źródło: PIU

Powyższe dane wskazują, że ubezpieczenie komunikacyjne w Polsce stanowi jedną z najczęściej kupowanych polis przez posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z przemieszczaniem się oraz przewozem towarów i osób.

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów lądowych Warszawa

Praktyka pokazuje, że ubezpieczenie komunikacyjne w Warszawie dotyczy przede wszystkim ruchu lądowego pojazdów mechanicznych i obejmuje obowiązkowe polisy OC dla ich posiadaczy (użytkowników) oraz dobrowolne autocasco (AC). 

Każdy zakład (towarzystwo) ustala ceny swoich produktów na podstawie własnej polityki oraz analizę ryzyka spowodowania szkody. Każdy kierowca może się spodziewać innej ceny za kupno polisy. Do najważniejszych czynników wpływających na wysokość składki bazowej należą takie parametry jak: rodzaj pojazdu (jego marka i model), rodzaj paliwa, pojemność silnika, wiek ubezpieczonego, okres posiadania prawa jazdy, rodzaj płatności (jednorazowa, ratalna).

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług doradczych. Z naszą pomocą uzyskacie Państwo najniższą stawkę oraz atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej w Warszawie przed szkodami powstałymi w wyniku wypadków komunikacyjnych!

Zaloguj się