* Kod Pixel

Jedną z naszych specjalności jest ubezpieczenie majątkowe. W Warszawie i okolicach świadczymy profesjonalne usługi doradztwa finansowego. Oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Naszym celem jest dostarczanie optymalnych produktów dopasowanych do aktualnych potrzeb klientów. Doradzamy i proponujemy najkorzystniejsze oferty. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizowania przedsięwzięcia finansowego.

Ubezpieczenia majątkowe – istota i specyfika

Istotą i specyfiką tych produktów jest rekompensata w postaci odszkodowania na pokrycie szkody wyrządzonej osobom trzecim lub w przedmiocie wskazanym w polisie. Warunkiem wypłaty stosownego świadczenia jest wystąpienie przewidzianego w umowie zdarzenia (wypadku). Ubezpieczenia majątkowe – obok osobowych – należą do Działu II, w którym uwzględnione są różne typ ryzyka, od których wystąpienia można się zabezpieczyć.

Zgodnie z treścią art. 821 Kodeksu cywilnego, jego przedmiotem może być każdy interes, który daje się ocenić w pieniądzu. Nie oznacza to w żadnym razie, że należy go zawsze utożsamić z określoną kwotą pieniężną. Przykładowo, jego przejawem jest posiadanie sprawnego środka transportu niezbędnego do prowadzenia biznesu. Szkoda spowodowana uszkodzeniem pojazdu obejmuje bowiem również koszt utraconych korzyści majątkowych wynikających z braku możliwości realizacji działalności gospodarczej (np. niemożności dojechania z towarem do kontrahenta w Warszawie) i w rezultacie mniejszych przychodów i zysków.

Ubezpieczenia majątkowe Warszawa – jakie rodzaje?

Wśród najpopularniejszych polis ubezpieczeniowych, jakie konsumenci i przedsiębiorcy w Warszawie mogą otrzymać z naszą pomocą, można wskazać cztery zasadnicze grupy produktów ubezpieczenia majątkowego:

  1. casco i OC pojazdów – lądowych, szynowych, morskich,
  2. szkód spowodowanych różnymi żywiołami – powodzią, ogniem, gradem itp.,
  3. kredytu – hipotecznego, eksportowego, rolniczego oraz
  4. różnych rodzajów ryzyka finansowego – np. utraty: zatrudnienia i stałych źródeł dochodu, zysków, wartości rynkowej.

Jeżeli szukacie Państwo ubezpieczenia mienia (mieszkania, domku letniskowego, sprzętu  elektronicznego i AGD, środków transportu, bagażu podróżnego itp.) lub OC (z tytułu ewentualnych szkód powstałych z ruchem pojazdów mechanicznych lub wykonywanej działalności gospodarczej) – zapraszamy do kontaktu i współpracy. Doradcy rynków finansowych z Financial Partners zaproponują najlepsze w Warszawie ubezpieczenia majątkowe. Zapewniamy kompleksową obsługę oraz fachową pomoc prawno-finansową.

Zaloguj się