* Kod Pixel

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi doradcze z zakresu finansów osobistych i korporacyjnych. Jednym z obszarów działalności Financial Partners jest ubezpieczenie na życie i dożycie. W Warszawie wszyscy klienci ceniący sobie bezpieczeństwo mogą liczyć na merytoryczną pomoc w pozyskaniu produktu “skrojonego na miarę” i dopasowanego do aktualnych potrzeb i wymagań. Indywidualne podejście to kluczowa zasada, jaka kierujemy się podczas przygotowywania oferty. Proponujemy zawarcie umów dla osób fizycznych i przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

Ubezpieczenia życiowe – specyfika i cechy

Produkty ubezpieczeniowe na życie i dożycie (life and endowment insurance) są specyficznym hybrydowym typem polis. Ich istota polega na ochronie ubezpieczonego oraz jego bliskich na wypadek śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Celem tej instytucji prawno-ekonomicznej jest zapewnienie odszkodowania zapełniającego lukę finansową, jaka powstaje w przypadku zgonu danej osoby lub utraty zdrowia. Ochrona ta ma zatem na celu  wyrównanie bądź zmniejszenie strat w finansach osobistych.

Biorąc pod uwagę liczbę osób ubezpieczonych, polisy mogą mieć dwojaki charakter: indywidualny lub grupowy. Ten drugi typ stanowi popularną  formę obejmowania ochroną pracowników w Warszawie oraz członków ich gospodarstw domowych. Zakres przedmiotowy tych ubezpieczeń na życie jest bardzo szeroki i może dotyczyć świadczeń należnych z tytułu zaistnienia takich sytuacji jak: śmierć osoby ubezpieczonej, pobyt w szpitalu na skutek choroby bądź wypadku, dożycie określonego wieku.

Funkcje ubezpieczeń na życie i dożycie

Oferowany w Warszawie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym ten rodzaj produktu stanowi specyficzny mechanizm finansowy przenoszący ryzyko ekonomicznych skutków określonego  zdarzenia dotyczącego życia osoby wskazanej w polisie na inny podmiot. Ubezpieczenia na życie i dożycie pełnią trzy podstawowe funkcje:

  • ochronną – oferując możliwość wypłaty świadczenia. Jej istotą jest finansowa kompensacja powstałych strat,
  • ochronno-oszczędnościową – wiążącą się z podwójną korzyścią w postaci zgromadzenia środków pieniężnych na “czarną godzinę” oraz zabezpieczenie w razie nieprzewidzianego zdarzenia,
  • ochronno-kapitałową – która oferuje dodatkową opcję w postaci możliwości przekazania części składki do funduszu inwestycyjnego.

Jedną ze specyficznych odmian ubezpieczeń osobowych są polisy na życie i dożycie. Warszawa i okolice to obszar, na którym swoje profesjonalne usługi doradcze z zakresu finansów personalnych i korporacyjnych oferuje firma Financial Partners. Jeżeli szukacie Państwo najlepszych produktów z obszaru life and endowment insurance – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zaloguj się