* Kod Pixel

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze związane z pomocą w wyborze optymalnej polisy na wypadek śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. Eksperci Financial Partners zaproponują ubezpieczenie na życie z atrakcyjnym cennikiem. Zapraszamy do współpracy. Razem wybierzemy optymalny wariant finansowy dopasowany do Państwa potrzeb i możliwości!

Rozwój ubezpieczeń na życie

Jednym z rodzajów ubezpieczeń osobowych jest insurance life. Jego istotą jest zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia w wyniku zajścia danego zdarzenia określonego w umowie i w zawartym cenniku w zamian za opłaconą składkę. Pierwotne formy tej instytucji znano już w starożytności i związane były z działalnością zrzeszeń o charakterze rzemieślniczym, kupieckim, wojskowym i religijnym. Podmioty te oferowały m.in. pomoc w pokrywaniu kosztów pochówku lub wypłacały zasiłki pogrzebowe. W średniowieczu funkcjonowały świadczenia na wypadek starości, choroby lub śmierci.

Rozwój tego specyficznego produktu był determinowany czynnikami społeczno-demograficznymi, finansowo-ekonomicznymi oraz prawno-organizacyjnymi. W szczególności należy tu wskazać rozwój rynków finansowych, a także wzrostu świadomości konsumentów związanej z różnymi typami ryzyka. Pierwszą tablicę śmiertelności na potrzeby obliczania składek skonstruował w 1693 roku Edmund Halley. W 1699 roku założono firmę Society of Assurances for Widows and Orphans, która powszechnie uznawana jest za pierwszy zakład ubezpieczeń na życie, oferujący polisy na wypadek śmierci. W Polsce ta instytucja zaczęła się rozwijać w XIX wieku. W praktyce te produkty finansowe mają różne cenniki i pełnią trzy podstawowe funkcje: ochronną, ochronno-oszczędnościową oraz ochronno-inwestycyjną.

Rynek ubezpieczeń życiowych w Polsce

W Polsceubezpieczenia na życie oferowane są w dziale I, w ramach pięciu grup, które obejmują m.in. polisy posagowe, rentowe, wypadkowe i chorobowe. W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze dane dotyczące tych produktów i polskiego rynku w latach 2010-2020.

20102011201220132014201520162017201820192020
Składka przypisana brutto (mld zł)
31,431,836,431,328,727,523,924,621,721,220,7
Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń (mld zł)
22.626,025,923,120,419,418,320,321,518,517,4
Wynik techniczny z ubezpieczeń na życie (mld zł)
3,63,33,13,03,32,82,93,03,03,33,0
Wynik finansowy netto zakładów (mld zł)
3,62,93,02,83,03,02,22,32,42,62,2

Źródło: PIU (https://piu.org.pl).

Z danych PIU wynika, że w ostatniej dekadzie Polacy zapłacili składki w łącznej wysokości 299,2 mld zł. Natomiast wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu likwidacji szkody wyniosła 210,8 mld zł. W latach 2010-2020 wynik techniczny z ubezpieczeń na życie ukształtował się na średnim poziomie 3,1 mld zł, co oznacza, że przychody zakładów ze składek były wyższe od zrealizowanych odszkodowań i poniesionych kosztów administracyjnych i akwizycyjnych. W analizowanym okresie wynik finansowy podmiotów oferujących ten rodzaj polisy wyniósł przeciętnie 2,7 mld zł.

Jeśli szukacie Państwo polisy na życie w dobrym cenniku – zapraszamy do współpracy. Eksperci Financial Partners czekają na Państwa.

Zaloguj się