* Kod Pixel

Oferujemy różne warianty ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Proponujemy zarówno standardowe polisy zapewniające ochronę od podstawowych zdarzeń losowych (zalanie mieszkania przez sąsiada, kradzież, uszkodzenia sprzętu RTV/AGD w wyniku przepięcia itp.), jak i wsparcie finansowe typu All Risk, które chroni dom, garaż czy gospodarcze pomieszczenie oraz wyposażenie od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych wypadków. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu online, telefonicznego lub bezpośrednio w naszej siedzibie. Eksperci Financial Partners zaproponują korzystne zapisy w umowie i cennik dopasowany do Państwa możliwości!

Ubezpieczenie domu, mieszkania – jaki zakres ochrony?

W przypadku ubezpieczenia domu i mieszkania zakres ochrony tych nieruchomości  jest bardzo szeroki. Polisa może obejmować wsparcie finansowe na wypadek takich zdarzeń losowych jak uszkodzenia (zniszczenia):

 • elementów konstrukcyjnych budynków w postaci ścian, fundamentów, dachów, stropów,
 • sprzętu AGD, RTV, AUDIO, VIDEO, mebli, stolarki drzwiowo-okiennej, basenów, oczek wodnych,
 • przedmiotów wartościowych (antyków, obrazów, biżuterii, kolekcjonerskich artykułów itp.),
 • tarasów, podjazdów, chodników, ogrodzeń posesji,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, fotowoltaicznej oraz teleinformatycznej do komunikacji online,
 • rzeczy znajdujących się w piwnicy, garażu, balkonie, ogrodzie.

Polisa obejmuje ochronę z tytułu wystąpienia zdarzeń wynikających zarówno z zachowania człowieka, jak i działania natury. Wśród przyczyn zewnętrznych uprawniających do skorzystania z ubezpieczenia domu można wymienić: huragan, trąbę powietrzną, upadek drzew, uderzenia piorunów, lawinę, grad. Natomiast rodzaje zagrożeń, będących następstwem działania człowieka, od których można ubezpieczyć mieszkanie to m.in.: zalania, pożar, kradzież z włamaniem, wandalizm.

Ubezpieczenie nieruchomości – o czym należy pamiętać?

Należy jednak pamiętać, że każde ubezpieczenie nieruchomości mieszkaniowej ma swoje ograniczenia, które uniemożliwiają wypłatę odszkodowania. Przykładowo, w przypadku polisy obejmującej ochronę murów domu, standardowymi zdarzeniami wyłączającymi obowiązek świadczenia pieniężnego są m.in.:

 • budowanie obiektu na podstawie projektu niezgodnego z obowiązującym prawem,
 • brak regularnych przeglądów kominowych oraz konserwacji instalacji,
 • nieuprawnione prowadzenie prac podziemnych,
 • pożar wynikający z przechowywania materiałów wybuchowych,
 • wszelkie zachowania podejmowane pod wpływem szeroko rozumianych używek,

Celem ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego będącego na wyposażeniu jest rekompensata za utracenie bądź uszkodzenie tych dóbr niematerialnych. Co proponujemy? Indywidualny pakiet dopasowany do Państwa aktualnych potrzeb i możliwości finansowych. Wszyscy zainteresowani zawarciem korzystnej polisy na ubezpieczenie domu, mieszkania mogą online wypełnić formularz kontaktowy, w którym podadzą swoje preferencje i oczekiwania. Na podstawie tych informacji doradcy z Financial Partners zaproponują produkt na korzystnych warunkach!

Zaloguj się