* Kod Pixel

Zakres naszej działalności obejmuje ofertę ubezpieczeń terminowych. Wszyscy zainteresowani tym rodzajem polis na życie otrzymają profesjonalną pomoc w wyborze optymalnego produktu finansowego dopasowanego do aktualnych preferencji. Jeżeli szukacie Państwo najlepszych rozwiązań z obszaru life insurance – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Ubezpieczenie terminowe jako specyficzny typ polisy na życie

Biorąc pod uwagę okres ważności polis na życie, dzielimy je na dwa zasadnicze rodzaje: bezterminowe – ważne przez całe przyszłe życie osoby ubezpieczonejoraz terminowe – obowiązujące do ustalonego z góry i zapisanego w umowie momentu czasowego. Ten drugi wariant produktu finansowego o charakterze osobowym gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku, kiedy określone zdarzenie wystąpiło w trakcie trwania ochrony.

Specyfiką tego typu polisy jest wskazanie w umowie sumy ubezpieczenia, czyli wysokości odszkodowania do wypłaty. Takie rozwiązanie powoduje, że ryzyko, jakie ponosi zakład (towarzystwo) jest szacowane na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę chcącą się ubezpieczyć w momencie zawierania umowy. Jednakże musi ona pamiętać, aby szczegółowo i bardzo dokładnie zapoznać się z zapisami OWU, gdyż jak pokazuje praktyka, istnieje szereg wyłączeń (np. stan wojenny, niektóre choroby i schorzenia, śmierć podczas uprawiania ekstremalnej dyscypliny sportu) odpowiedzialności ubezpieczyciela, które zwalniają go od obowiązku wypłaty stosownego świadczenia.

Jakie czynniki wpływają na wysokość składki w terminowej polisie?

Wśród najważniejszych determinantów wpływających bezpośrednio na koszt zawarcia terminowego ubezpieczenia na życie należy wymienić:

  • maksymalną wysokość odszkodowania,
  • okres trwania umowy,
  • wiek i stan zdrowia osoby przystępującej do polisy oraz rodzaju jej aktywności pozazawodowej, czyli spędzania wolnego czasu.

Również zakres ochrony ubezpieczeniowej bezpośrednio wpływa na wielkość składki. Doradcy z Financial Partners oferują polisy ubezpieczenia terminowego z ochroną podstawową (na wypadek śmierci) oraz różnymi rozszerzeniami, w których wypłata świadczenia następuje m.in. w wyniku zgonu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub podczas wykonywania obowiązków służbowych, poważnej choroby, leczenia szpitalnego czy narodzin dziecka.

Terminowe czy bezterminowe ubezpieczenie na życie

Praktyka pokazuje, że zarówno ubezpieczenie terminowe na życie, jak i bezterminowe są chętnie wybierane przez osoby:

  • z zaciągniętym zobowiązaniem finansowym w postaci kredytu hipotecznego lub pożyczki bankowej na relatywnie wysoką kwotę,
  • będące członkami dużych gospodarstw domowych,
  • gromadzące kapitał na emeryturę lub edukację dzieci.

Jedna i druga odmiana polisy może występować w wariancie ochronnym lub z elementami oszczędnościowymi i inwestycyjnymi. Przez cały okres trwania umowy istnieje możliwość wykupowania dodatkowych pakietów. To czy korzystniejsze będzie bezterminowe, czy ubezpieczenie terminowe na życie każdorazowo należy ocenić na podstawie cennika i zapisów OWU – co proponują doradcy Financial Partners!

Zaloguj się