* Kod Pixel

Polacy coraz częściej korzystają z rynku prywatnych usług medycznych. Taka sytuacja wynika m.in. z krótkiego czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, dogodnych terminów dla pacjenta, większego komfortu leczenia i dostępu do nowoczesnego sprzętu diagnostycznego. W celu skorzystania z takiej opieki można wykupić indywidualne ubezpieczenie zdrowotne, które na atrakcyjnych warunkach pomogą uzyskać doradcy z Financial Partners. Oferujemy polisy osobom aktualnie pozostającym bez pracy, planującym pobyt za granicą oraz dla dziecka.

Organizacja systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Polski system usług medycznych obejmuje dwie sfery: państwową – wspieraną ze środków publicznych oraz prywatną – finansowaną z innych źródeł. W pierwszym przypadku z opieki lekarskiej i ambulatoryjnej korzystają osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, m.in. podmioty regularnie płacące składki do ZUS oraz aktualnie pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP. Konstytucja RP gwarantuje wszystkim obywatelom – niezależnie od ich sytuacji materialno-bytowej – prawo do równego dostępu do szeroko rozumianych świadczeń finansowanych z budżetu centralnego.

Niestety aktualne uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne nie pozwalają w pełni na korzystanie z tego prawa. To powoduje, że warto wykupić dodatkowe indywidualne ubezpieczenia zdrowotne dla dziecka, siebie, pozostałych członków rodziny czy na czas pobytu za granicą. Taki pakiet pozwoli na szybkie leczenie w wybranej prywatnej placówce medycznej. Różnorodność ofertowa, szeroka dostępność do wielu podmiotów leczniczych, brak długiego okresu oczekiwania, natychmiastowa pomoc w razie wypadku, możliwość przeprowadzenia od ręki specjalistycznych badań diagnostycznych, lepsze warunki przebywania w szpitalu to tylko niektóre z zalet dobrowolnych  indywidualnych polis zdrowotnych.

Rodzaje dodatkowych indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych

W systemie dobrowolnych dodatkowych indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych pacjenci mogą korzystać z usług medycznych komplementarnych oferujących z reguły świadczenia pokrywane przez powszechny system ubezpieczeniowy, ale o dużo lepszej jakości i szybszym dostępie do leczenia, aniżeli ma to miejsce w publicznych placówkach.

Na polskim rynku działa wiele podmiotów, które w ofercie mają zróżnicowane usługi medyczne świadczone w ramach indywidualnych polis. Ogólnie rzecz biorąc można  je podzielić na trzy kategorie ubezpieczenia: szpitalne, ambulatoryjne oraz pozostałe. Te ostatnie skierowane są do konkretnej grupy pacjentów (np. dziecka, pracowników przebywających za granicą w krajach wysokiego ryzyka wystąpienia konfliktu zbrojnego).

W zależności od umowy ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania (udzielenia) dostępu do świadczenia, usługi medycznej i (lub) zwrotu kosztów leczenia bądź wypłaty środków pieniężnych w przypadku zachorowania lub pobytu w szpitalu.

Jeżeli szukacie Państwo atrakcyjnej oferty na ubezpieczenie zdrowotne dla dziecka, osoby bez pracy lub na pobyt za granicą – zapraszamy do kontaktu. Proponujemy polisy indywidualne i grupowe.

Zaloguj się