* Kod Pixel

Analiza kredytowa

Analiza kredytowa - jest to metoda oceniająca pod względem jakościowym i ilościowym możliwości spłaty zadłużenia przez potencjalnego kredytobiorcę. W ocenie ilościowej brane są pod uwagę dochody klienta – ich wielkość oraz regularność - i na tej podstawie szacuje się czy pozwolą one na spłatę pożyczonej kwoty.  Jakościowa ocena polega natomiast na określeniu jakości wniosku w oparciu o kryteria sytuacji rodzinnej, staż pracy oraz terminowe spłacanie wcześniejszych zobowiązań. Analiza kredytowa służy do przeprowadzenia wstępnej analizy wniosku oraz do prognozowania kosztów zaciąganego zobowiązania.

Zaloguj się