* Kod Pixel

Egzekucja

Egzekucja jest to użycie środków przymusu w celu realizacji podjętych przez dłużnika zobowiązań wobec których zapadły orzeczenia egzekucyjne. Następuje gdy wierzyciel nie uzyska spłaty pożyczonych środków w wyznaczonym w umowie terminie. W określonych sytuacjach czynności egzekucyjne mogą zostać wstrzymane, a dług umorzony częściowo lub w całości.

Zaloguj się