* Kod Pixel

Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe to osoba lub osoby zamieszkujące dany lokal i mające do dyspozycji wspólny budżet, a jego podstawowym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb. Jednakże poza konsumpcją może zajmować się również wytwarzaniem dóbr.

Zaloguj się