* Kod Pixel

Księga wieczysta

Księga wieczysta jest publicznym rejestrem nieruchomości, zawierający informacje o ich stanie prawnym, czyli o użytkowaniu wieczystym, ograniczeniu prawa własności czy ewentualnym obciążeniu hipoteką. Te informacje są niezbędne w procesie obrotu nieruchomościami. Warto wiedzieć, że od 2013 roku w Polsce legalnie funkcjonują Elektroniczne Księgi Wieczyste, dzięki czemu można uzyskać potrzebne dane bez konieczności wizyty w sądzie.

Zaloguj się