* Kod Pixel

Nieruchomość

Nieruchomość zgodnie z definicją prawa cywilnego jest to grunt razem z budynkiem, lub jego częścią spełniająca konkretne funkcje. Cechą odróżniającą obrót nieruchomościami od obrotu dobrami ruchomymi jest konieczność udziału notariusza podczas transakcji oraz tworzenie wpisów do Księgi Wieczystej.

Zaloguj się