* Kod Pixel

Bank spółdzielczy

Bank spółdzielczy jest to jeden ze sposobów prowadzenia działalności bankowej. Ich działanie jest regulowane przez prawo spółdzielcze ponieważ, z definicji, są one spółdzielniami prowadzącymi działalność bankową. Najważniejszą cechą odróżniającą je od banków komercyjnych jest misja - banki spółdzielcze nie dążą do bez względnej maksymalizacji zysku.

Zaloguj się