* Kod Pixel

Bank

Bank jest podmiotem prawa cywilnego zajmującym się udzielaniem pożyczek, kredytów oraz innych świadczeń o charakterze finansowym m.in. prowadzeniem rachunków dla osób fizycznych i prawnych oraz emisją dłużnych papierów wartościowych. Banki są instytucjami zaufania publicznego a ich funkcjonowanie jest regulowane przez prawo bankowe i odpowiednie ustawy. Należy pamiętać, że kasy oszczędnościowo-kredytowe mimo pewnych prawnych zezwoleń, bankami nie są i nie podlegają tym samym regulacjom co banki.

Zaloguj się