* Kod Pixel

Decyzja kredytowa

Decyzja kredytowa jest to odpowiedź banku lub innej instytucji świadczącej usługi pożyczkowe na wniosek o uzyskanie przez klienta pożyczki lub kredytu. Decyzja może być pozytywna – pożyczka zostanie udzielona, lub negatywna oznaczająca odmowę. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej jest posiadanie zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa jest oceniana przez  banki i instytucje finansowe w oparciu o szereg informacji m.in. występowanie negatywnych adnotacji w BIK czy BIG. Decyzja kredytowa zostaje przekazana potencjalnemu kredytobiorcy na piśmie zwykle po upływie kilku dni lub nawet kilku tygodni od złożenia wniosku. W przypadku kredytów hipotecznych czas oczekiwania na decyzję jest prawnie uregulowany i nie może być dłuższy niż 21 dni.

Zaloguj się