* Kod Pixel

Harmonogram spłat

Harmonogram spłat jest planem sporządzonym przez bank regulującym spłatę zaciągniętego przez kredytobiorcę zobowiązania. Dokument ten może być zmieniany przez bank jednak dłużnik musi zostać poinformowany o każdej wprowadzonej przez bank zmianie. Bardzo ważne jest podążanie za aktualnym wyglądem harmonogramu, w sytuacji gdy zostało powzięte zobowiązanie długoterminowe, które jest szczególnie wrażliwe na zmiany stopy procentowej.

Zaloguj się