* Kod Pixel

Hipoteka

Hipoteka jest to prawo rzeczowe, które ma zabezpieczyć wierzyciela przed potencjalnym brakiem spłaty. Każda nieruchomość może zostać obciążona hipoteką, co niesie za sobą skutki finansowe i formalne już w przypadku gdy zalegania z wpłatą przekroczy 14 dni.

Zaloguj się