* Kod Pixel

Odstępstwo

Odstępstwo - zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od nieprzemyślanie podjętego zobowiązania w czasie do 14 dni od jego podpisania. Dotyczy to zarówno pożyczek zaciągniętych online jak i umowy o kredyt. Po oświadczeniu rezygnacji dłużnik jest zobowiązany oddać pożyczoną kwotę wraz z odsetkami za okres korzystania ze środków w ciągu 30 dni.

Zaloguj się