* Kod Pixel

Opłata za wcześniejszą spłatę

Opłata za wcześniejszą spłatę zgodnie z polskim prawem instytucje finansowe udzielające kredytów ze zmienną stopą procentową mają możliwość zobowiązać kredytobiorcę, odpowiednim zapisem w umowie, do uiszczenia rekompensaty, w przypadku wcześniejszej spłaty zadłużenia. Wysokość odszkodowania nie może jednak przekroczyć 3% pożyczonej kwoty w początkowych 3 latach jej spłacania. Warto pamiętać, że w przypadku wcześniejszej spłaty długu, kredytobiorca również może ubiegać się o zwrot części kosztów kredytowania pobranych z tytułu prowizji czy opłat administracyjnych.

Zaloguj się