* Kod Pixel

Okres kredytowania

Okres kredytowania jest to czas w jakim kredytobiorca zobowiązał się spłacić podjęte zobowiązanie. Długość okresu kredytowania zależy od rodzaju umowy – dla kredytu gotówkowego może wynosić maksymalnie 12 lat - oraz, w przypadku kredytu hipotecznego, wielu różnych zmiennych m.in. wieku klienta.

Zaloguj się