* Kod Pixel

Prolongata

Prolongata jest instrumentem finansowym i polega na wydłużeniu, na prośbę kredytobiorcy, czasu spłaty zobowiązania. Jej uzyskanie wiąże się z dołączeniem do umowy kredytowej odpowiedniego aneksu. Odroczeniu może ulec jedynie część kapitałowa kredytu, co nazywane jest karencją, lub obydwu części - kapitałowej i odsetkowej - wtedy mówimy o wakacjach kredytowych. Żadna z form prolongaty nie jest umorzeniem zadłużenia, jednak może być pomocna w wypadku sytuacji losowej przez którą spłata kredytu jest przez jakiś czas znacznie utrudniona. Należy jednak liczyć się z tym, że po okresie odroczenia następuje podwyższenie raty.

Zaloguj się