* Kod Pixel

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to wielostopniowa analiza oceniająca możliwości potencjalnego pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia. W określaniu jej brane jest pod uwagę wiele czynników m.in. wielkość i regularność dochodów, sytuacja rodzinna, występowanie negatywnych adnotacji w BIKu czy BIGu. Uzyskanie wysokiej zdolności oznacza, że bank lub inna instytucja pożyczkowa na podstawie zgromadzonych danych, uznaje że kredytobiorca jest zdolny do spłaty zadłużenia. Ma to szczególne znaczenie podczas zaciągania zadłużeń długoterminowych tj. kredytów gotówkowych i hipotecznych.

Zaloguj się