* Kod Pixel

Zmienna stopa procentowa

Zmienna stopa procentowa jest to stopa procentowa, której wielkość ulega zmianie w czasie. Występuje przede wszystkim podczas zaciągania zobowiązań długoterminowych np. kredytu hipotecznego, ponieważ może być przyczyną zmiany wysokości spłacanych rat. Poza kredytami, zmienne oprocentowanie wpływa również na depozyty bankowe powyżej 1 roku oraz karty kredytowe.

Zaloguj się