* Kod Pixel

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest to rodzaj umowy zawieranej między ubezpieczycielem a ubezpieczonym, która ma na celu zabezpieczyć dobro klienta czy jego rodziny na wypadek niefortunnej sytuacji losowej. Ubezpieczeniu może podlegać życie, zdrowie oraz mienie. Jeśli któreś z tych dóbr zostaną naruszone, wtedy ubezpieczonemu, lub jego rodzinie, zostaje wypłacone odszkodowanie wg ustalonych w umowie stawek.

Zaloguj się