* Kod Pixel

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego występuje w postaci aneksu do umowy kredytowej podpisanej przez kredytobiorcę, w przypadku gdy nie posiada on wymaganego przez bank wkładu własnego. Na mocy tego dokumentu, w sytuacji nie spłacania rat kredytu, częściowa odpowiedzialność za dług leży po stronie ubezpieczyciela. Praktyka ta wzbudza wiele kontrowersji ponieważ przypomina dodatkowy koszt kredytu.

Zaloguj się