* Kod Pixel

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest to dokument, na mocy którego strony zobowiązują się do podjęcia określonych czynności cywilnoprawnych w przyszłości np. sprzedaży nieruchomości. Stanowi więc swoistą gwarancję iż przyrzeczona transakcja zostanie sfinalizowana. Bardzo istotne jest, aby była ona sporządzona poprawie – powinna być bardzo szczegółowa - ponieważ w innym przypadku nie będzie ważna, a odszkodowanie niemożliwe do uzyskania.

Zaloguj się