* Kod Pixel

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest to mechanizm, dzięki któremu osoby nieprowadzące działalności biznesowej mogą uzyskać redukcję lub anulowanie długu. Jest to wieloetapowy proces, podczas którego Sąd upadłościowy ocenia sytuację dłużnika oraz bada czy do bankructwa doszło w sposób nieumyślny czy celowy. Konsekwencją ogłoszenia upadłości jest zajęcie przez syndyka większości  majątku zadłużonego - pozostawiona zostaje jedynie taka część, która zapewni dłużnikowi możliwość  przeżycia w społeczeństwie. Poza utratą prawie całości majątku, dłużnik musi liczyć się również z innymi nieprzyjemnymi konsekwencjami np. niemożnością podjęcia kredytu nawet przez kilka lat. Dlatego takie rozwiązanie nie jest polecane i należy traktować je jako ostateczność.

Zaloguj się