* Kod Pixel

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe jest to dyspensa udzielona przez bank na okres zwykle kilku miesięcy. Podczas ich trwania kredytobiorca jest czasowo zwolniony z konieczności płacenia rat, może to dotyczyć zarówno składnika kapitałowego jak i odsetkowego. Uzyskanie wakacji jest uzależnione od solidności kredytobiorcy oraz długości okresu sukcesywnego płacenia rat, który musi wynosić minimum rok. Jednakże należy brać pod uwagę konsekwencje podjęcia przerwy w spłacaniu kredytu – może to być wydłużenie czasy spłaty kredytu o okres wakacji lub podniesienie wysokości kolejnych rat.

Zaloguj się