* Kod Pixel

Wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu może polegać na dokonaniu nadpłaty ratalnej lub na całkowitej spłacie zadłużenia. Spłata całości kredytu wiąże się jednak z koniecznością poniesienia kosztów związanych z  prowizją rekompensującą zyski, które pozyskałby bank w przypadku długoterminowej spłaty. Poza oczywistą korzyścią jaką jest pozbycie się zadłużenia, pożyczkobiorca na skutek wcześniejszej spłaty kredytu zyskuje również poprawę zdolności kredytowej, a także większą elastyczność w dysponowaniu bieżącymi środkami.

Zaloguj się