* Kod Pixel

Wyrys z rejestru gruntów

Wyrys z rejestru gruntów jest to jeden z dokumentów dotyczących nieruchomości. Wniosek o wydanie wyrysu z rejestru gruntu jest płatny i powinien zawierać numer ewidencyjny działki uzyskiwany z aktu notarialnego lub Księgi Wieczystej, nr karty mapy oraz wyszczególnienie obrębu w ramach gminy. Starania o uzyskanie wyrysu z rejestru gruntów należy uzasadnić np. koniecznością sfinalizowania czynności sądowych, sprzedażą czy założeniem księgi wieczystej. Wniosek można złożyć w dziale geodezji urzędu miejskiego lub starostwa powiatowego.

Zaloguj się