* Kod Pixel

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów jest dokumentem zawierającym informacje o nieruchomości i jej właścicielu. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek, na piśmie lub online, w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Do uzupełnienia wniosku niezbędne jest podanie numeru ewidencyjnego  gruntu, który można znaleźć w akcie notarialnym lub we właściwej Księdze Wieczystej. W sytuacji gdy osoba starająca się o uzyskanie wypisu nie jest właścicielem danej nieruchomości, musi przedłożyć uzasadnienie wypisu z rejestru wraz z postanowieniem sądowym.

Zaloguj się