* Kod Pixel

Windykacja

Windykacja jest to postępowanie mające na celu odzyskanie od dłużnika pożyczonych pieniędzy lub przedmiotów. Może mieć charakter polubowny lub sądowy, który wiąże się z podjęciem czynności komorniczych. Jednym z narzędzi windykacyjnych jest zgłoszenie dłużnika do BIGu lub BIKu, a także skorzystanie z pomocy kancelarii windykacyjnej.

Zaloguj się