* Kod Pixel

Transza

Transza jest to część kredytu wypłacana dopiero, gdy kredytobiorca spełni określone w umowie warunki. Najczęściej kredytem podzielonym na transze jest kredyt hipoteczny na budowę nieruchomości. W tej sytuacji klient musi przedstawić określone dowody zakupu materiałów i wykonania poszczególnych etapów budowy, aby uzyskać od banku kolejną część kredytu. Zasady wypłacania i wysokość transz musi zostać zawarta w umowie kredytowej. Często spotykana jest karencja w spłacie kredytu aż do podjęcia przez kredytobiorcę ostatniej transzy.

Zaloguj się