* Kod Pixel

CO WPŁYWA NA TWOJĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ?

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Dobrze wyliczona zdolność kredytowa, to punkt wyjścia do procesu kredytowego. Dzięki niej dowiesz się, o jaką maksymalną kwotę kredytu możesz się ubiegać.

Najistotniejszym elementem, wpływającym na zdolność w każdym banku, jest oczywiście dochód netto. Banki akceptują wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i działalności gospodarczej. Niektóre z nich przyjmują także dochód z najmu, mianowania, dywidendy czy działalności rolniczej. Wpływy z wynagrodzenia sprawdzane są z 3 ostatnich miesięcy, a niekiedy nawet z 2 poprzednich lat – wszystko zależy od tego, jaki bank bierzemy pod uwagę, oraz jaka jest forma naszego zatrudnienia.

Kolejnym czynnikiem odgrywającym dużą rolę przy liczeniu zdolności są zobowiązania finansowe. Składają się na nie wszelkie zaciągnięte dotychczas niespłacone kredyty, pożyczki, leasingi, ujemne salda z kart kredytowych, debetowych oraz limity w ROR, a także alimenty. Niekiedy przyszli kredytobiorcy powinni liczyć się z tym, że będą musieli spłacić część swoich zobowiązań, by uzyskać wymarzoną kwotę kredytu.

Inne czynniki, które wpływają na zdolność kredytową, to wiek kredytobiorcy, jego stan cywilny, wykształcenie, status zawodowy, a także liczba osób w gospodarstwie domowym i koszty jego utrzymania. Istotne jest, jakim wkładem własnym dysponuje klient, oraz na ile lat chce zaciągnąć dane zobowiązanie.

ZDOLNOŚĆ ZDOLNOŚCI NIERÓWNA 

Musisz jednak wiedzieć, że każdy bank bierze pod uwagę nieco inne czynniki, a Twoja zdolność przy tych samych parametrach może się różnić w zależności od instytucji bankowej. 

Należy pamiętać, że kalkulatory, które są udostępnione przez banki nie zawsze są dokładne. Wyliczona z nich zdolność jest jedynie prawdopodobna – szacowana. Jej ostateczna wysokość ustalana jest na pewnym etapie procesu kredytowego, dzięki tzw. scoringowi kredytowemu – czyli metodzie, która określa ryzyko kredytowe, sprawdza wiarygodność klienta i prognozuje czy potencjalny kredytobiorca będzie sumiennie spłacał swoje zobowiązanie. W tym celu banki analizują raport BIK, w którym zawarta jest cała historia kredytowa. Ujawnione są w nim informacje o aktualnych zobowiązaniach, a także o ewentualnych epizodach nieterminowego spłacania wcześniejszych zobowiązań. 

Jak widzisz – jest wiele składowych, które mają wpływ na zdolność. Ponadto banki przyjmują różne kryteria do jej wyliczenia. Znając jednak wymagania poszczególnych kredytodawców, można przygotować się do osiągnięcia wymarzonej zdolności i znacznie zwiększyć swoje szanse na uzyskanie odpowiedniej kwoty kredytu.

Zaloguj się